ประกันสังคม

“คลินิคโรคจากการทำงาน” เข้ารับการตรวจรักษาฟรี!!

“คลินิคโรคจากการทำงาน” เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดทำนโยบายนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความสำคัญกับผู้ประกันตน โดยจะคุ้มครองด้านการดูแลรักษาโรครวมถึงการป้องกันปละเสริมสร้างสุขภาพของคนทำงานที่เข้าสู่ระบบของสำนักงานประกันสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี...

การขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ เรื่องใหญ่ที่นายจ้างควรรู้

ในปี 2561 นี้ มีลูกจ้างหลายคนเลยนะคะที่เข้าสู่หลักประกันสังคม ซึ่งส่งผลดีต่อสถานประกอบการ หรือว่านายจ้างมากๆ เลยนะคะที่จะมีคนทำงานมากขึ้น นอกจากนายจ้างจะได้ประโยชน์แล้ว ลูกจ้างก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากนายจ้างด้วยเช่นกัน ดังนั้น เรื่องที่สำคัญมากๆ...

สมัครเลย