การสัมภาษณ์งาน ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของคนที่กำลังหางานทุกคนเลยนะคะ ไม่ว่าจะสมัครตำแหน่งไหน หรือว่าสมัครงานอะไร ก็ต้องผ่านขั้นตอนนี้ไปด้วยกันทั้งนั้น สำหรับคนที่เคยผ่านการสัมภาษณ์มาแล้ว อาจจะมีความคุ้นเคยกับการสัมภาษณ์หน่อย แต่สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่เพิ่งผ่านการจบการศึกษาใหม่ๆ อาจจะมีตื่นเต้นบ้าง มาดูกันค่ะ ว่าเราจะเรียกคะแนนจาก HR ได้ยังไงบ้าง ในระหว่างที่ HR กำลังสัมภาษณ์งานเรา คนใหม่รู้ไว้เป็นวิธีการ ส่วนคนเก่าที่กำลังจะทำการสัมภาษณ์งาน ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ ซึ่งข้อมูลที่นำมาบอกกล่าวกันนี้ นำมาจากคุณนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้แนะนำวิธีเรียกคะแนนจาก HR ให้ได้มากที่สุดขณะที่สัมภาษณ์งานค่ะ

1. ประสบการณ์ในการฝึกงาน – กิจกรรมระหว่างเรียน

HR ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ขณะฝึกงานมากถึง 75% เลยนะคะ เนื่องจากว่านักศึกษาจบใหม่ไม่น้อยเลย ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจริง ฉะนั้น สิ่งเดียวที่จะทดแทนจุดนี้ได้ ก็คือ กิจกรรมระหว่างที่เป็นนักศึกษา และการฝึกงาน ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นว่าคุณเคยใช้ความรู้ที่เรียนมาไปใช้ทำงานจริงได้แล้ว การฝึกงานยังช่วยให้คุณรู้จักการทำงานร่วมกันในสังคมออฟฟิศ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อถึงเวลาทำงานจริงอีกด้วย

2.ความคิด – ทัศนคติ

ความคิด หรือว่าทัศนคติเชิงบวกทั้งกับงานและองค์กร นับเป็นเรื่องที่ผู้หางานควรมีอย่างยิ่ง แม้ความคิดและทัศนคติจะเป็นเรื่องนามธรรม แต่ HR ผู้สัมภาษณ์ก็สามารถให้คะแนนในจุดนี้จากการสัมภาษณ์งาน โดยอาจจะถามจากเหตุการณ์สมมุติต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจริงในชีวิตการทำงาน แล้วจึงวิเคราะห์จากคำตอบที่ได้มาว่าผู้ถูกสัมภาษณ์มีทัศนคติอย่างไร เพราะว่าสิ่งที่  HR มองหา ก็คือ บุคคลที่มีทัศนคติเชิงบวก ทั้งกับงานและกับองค์กร เช่น คำถามที่เกี่ยวกับองค์กรเก่า เหตุผลที่ลาออกมาจากที่ทำงานเก่า ไม่ว่าคุณจะผ่านช่วงเวลาที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่นัก แต่การมองหาแง่บวกจากสิ่งเหล่านั้น ก็จะสามารถทำให้คุณได้คะแนนจากส่วนนี้ได้

3.บุคลิกภาพ – การแต่งกาย การนำเสนอ มารยาท

เรื่องของบุคลิกภาพ การแต่งกาย การนำเสนอ และมารยาทในขณะสัมภาษณ์งาน เรื่องเหล่านี้คุณควรใส่ใจมากๆ เลยนะคะ เพราะว่าลักษณะการแต่งกายของเรานั้น เป็นภาพแรกเลยที่ HR จะเห็น และเริ่มให้คะแนน นอกจากเรื่องของการให้เกียรติสถานที่แล้ว ยังแสดงถึงการเตรียมความพร้อมของคนที่มาสัมภาษณ์ด้วยค่ะ ส่วนเรื่องของการนำเสนอนั้น หากว่ามี Portfolio ก็อาจทำเป็นรูปเล่ม หรือว่าใส่ใน i-pad เพื่อการนำเสนอที่น่าสนใจมากขึ้น แต่ไม่ว่าจะนำเสนอได้ล้ำขนาดไหน เรื่องของมารยาทแบบไทยๆ นั้นก็เป็นหนึ่งในเรื่องของบุคลิกภาพที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน และเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเลยที่ HR ใช้กับผู้สัมภาษณ์ นั้นก็คือ ให้ผู้สัมภาษณ์ “นั่งรอ” ค่ะ เพื่อจะดูปฏิกิริยา วัดความอดทน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4.ทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร – ภาษา คอมพิวเตอร์

ทักษะทางด้านภาษา และทักษะทางด้านอาชีพนั้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ HR มองหานะคะ และทักษะทั่วไปที่องค์กรในปัจจุบันต้องการนั้น คงหนีไม่พ้น 2 ทักษะหลักๆ คือ ภาษา และคอมพิวเตอร์ เนื่องจากว่าในปัจจุบัน องค์กรมีความจำเป็นต้องร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติต่างๆ ดังนั้น เรื่องของภาษาที่ 2 อย่างภาษาอังกฤษ หรือว่าภาษาที่ 3 จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก นอกจากเรื่องของภาษาแล้ว ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะเทคโนโลยีนั้น ได้เข้ามามีส่วนช่วยให้การทำงานนั้นสะดวกขึ้น มีระบบมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะทางด้านนี้ในองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงทักษะเฉพาะตามอาชีพด้วย

5.ความพร้อมในการสัมภาษณ์

ความพร้อมในการสัมภาษณ์งานก็ไม่ควรที่จะมองข้ามเช่นกันนะคะ ต้องศึกษาข้อมูลขององค์กรเบื้องต้น เพราะว่านอกจากเรื่องของบุคลิกภาพที่แสดงถึงการเตรียมพร้อมแล้ว การศึกษาข้อมูลขององค์กรในเบื้องต้นก่อนมาสัมภาษณ์ก็เป็นหนึ่งในการแสดงออกถึงความเตรียมความพร้อมของผู้มาสัมภาษณ์ ซึ่งปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ไม่ยากอะไรเลย เพียงแค่ทำการบ้านเล็กๆ น้อยๆ ก่อนไปสัมภาษณ์ รับรองได้เลยค่ะ ว่า HR ผู้สัมภาษณ์จะพร้อมใจกันเทคะแนนให้อย่างแน่นอน

โบราณว่ารู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้งอย่างแน่นอน การสัมภาษณ์งานก็เช่นกัน หากทราบว่าฝ่ายสัมภาษณ์จะให้คะแนนเรื่องอะไรบ้าง เราก็เตรียมตัวให้หนักในเรื่องนั้นๆ เน้นให้ถูกจุด โดยเฉพาะ 5 ข้อที่บอกมานี้เลยค่ะ แล้วคุณจะผ่านวันสำคัญในชีวิตวันหนึ่งไปได้อย่างไม่ลำบากมากนัก เพราะว่า HR ผู้คัดเลือกพร้อมที่จะเทคะแนนให้น้องๆ อย่างแน่นอน

สมัครเลย