มาร่วมเป็นทีมงานมืออาชีพกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง Senior Budget Consultant 1 ตำแหน่ง

บริษัท เอนไลท์เทน บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

-ดูแลด้านจัดทำงบประมาณ

-ดูแลด้าน Feasibility

-ดูแลงาน Tax Planning บริษัท/บุคคล

-ควบคุมคุณภาพงาน Budget & Planning

-วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของอีกฝ่าย

-ติดตามความคืบหน้าของลูกค้าในการใช้เครื่องมือทางการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง

2.อายุ 25-40 ปี

3.จบปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินหรือบริหารการจัดการ เศรษฐศาสตร์

4.ประสบการณ์ด้านการจัดทำสินเชื่อ หรือด้านการจัดทำงบประมาณประจำปี หรือกลยุทธ์องค์กร 3-5 ปี

5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, Power point)

6.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้สูง

7.ทักษะการสื่อสารดี และมีความละเอียดรอบคอบ

8.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความประพฤติดี ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน

 

ตำแหน่ง Junior Accounting System 2 ตำแหน่ง

บริษัท เอนไลท์เทน แอคเคาติ้ง ออฟฟิซเซส จำกัด

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

-วางระบบบัญชีเบื้องต้น ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชี เอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ติดตามผลงานที่ได้ดำเนินการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

-ประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอกบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30ปี

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, Power point) และ Express Program ได้ดี

4.สามารถออกต่างจังหวัดและค้างคืนนอกสถานที่ได้ ,สามารถเลิกงานดึกได้

5.มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

6.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป

 

ตำแหน่ง Consult Feasibility 1 ตำแหน่ง

บริษัท เอนไลท์เทน บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

-จัดทำประมาณการงบประมาณรายปีและรายเดือน

-จัดทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับทางธนาคาร พร้อมวิเคราะห์ทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

-จัดทำแผนการตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้กับลูกค้าได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี

2.จบการศึกษาระดับปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, Power point) ได้ดี

4.มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

5.มีความละเอียดรอบคอบ

6.ชอบความท้าทายเรียนรู้และพัฒนาได้ดี

7.มีความประพฤติดี ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน

8.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

9.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

10.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง Junior Tax Planning 1 ตำแหน่ง

บริษัท เอนไลท์เทน บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

-วางแผนภาษีอากร

-วางแผนแก้ปัญหา และป้องกันปัญหาทางภาษีอากร

 คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี

2.จบการศึกษาระดับปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, Power point)ได้ดี

4.มีความประพฤติดี ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน

5.มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

6.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครเลย