พนักงานในองค์กร หนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ธุรกิจจะไปต่อได้หรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากคนทั้งสิ้นค่ะ

1. สวัสดิการต้องเด่นๆ เพื่อดึงดูดพนักงานดีๆ

การให้สวัสดิการที่ดีกับพนักงานนั้น นอกจากจะทำให้พนักงานรู้สึกประทับใจแล้ว ยังช่วยในการดึงดูดพนักงานดีๆ ให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่นว่า เมื่อพนักงานมีผลงานที่ดีติดต่อกันมาตอด ก็ให้ประกันชีวิตแก่พนักงานและครอบครัว เพราะว่าเมื่อใดก็ตาที่พนักงานเก่งๆ อยากจะลาออก ครอบครัวนี่แหละค่ะ ที่จะรั้งไม่ให้พนักงานคนนั้นลาออก เพราะว่าไม่อยากเสียประโยชน์ที่จะได้รับสวัสดิการไหนที่องค์กรอื่นเขาไม่ทำ องค์กรของเราทำเลยค่ะ การทำแบบนี้ จะยิ่งทำให้พนักงานรู้สึกไม่อยากที่จะลาออก ยิ่งรักองค์กรที่ทำงานนั้นมากขึ้นด้วย

2. ใส่ใจอย่างจริงใจ เพื่อให้ได้ใจพนักงาน

มีหลายธุรกิจเลยนะคะ มักที่จะประสบกับปัญหาที่พนักงานไม่รักองค์กร ที่เป็นแบบนั้น เพราะว่าอะไรนะหรอ ก็เพราะว่าเจ้าของธุรกิจไม่ดูแลใส่ใจพนักงานค่ะ เลยทำให้พนักงานพยายามหางานใหม่อยู่เสมอ และเมื่อใดก็ตามที่พนักงานลาออก องค์กรก็จะประสบปัญหาในการหาคนใหม่มาทดแทนทันที

สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะ ถ้าหากว่าเจ้าของธุรกิจใส่ใจดูแลพนักงานทุกคนอย่างจริงใจ และคิดอยู่เสมอว่าพนักงานก็คือลูกค้าที่ต้องการดูแล ยิ่งดูแลพนักงานดีเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งทำงานตอบแทนให้เราเป็นอย่างดีเช่นกัน ที่สำคัญการให้ใจจะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นๆ

3.ให้ความเสมอภาค สร้างพนักงานากความสามารถ

การไม่โอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความเสมอภาค มีส่วนช่วยให้พนักงานทำงานด้วยความสบายใจ อย่างเช่น การวัดผลงานของพนักงานด้วยการตัดเกรด ไม่ใช่วัดผลงานจากความพึงพอใจส่วนตัว หรือว่าความใกล้ชิดสนิทสนม การใช้เกรดเป็นตัววัดนั้น นอกจากจะสร้างมาตรฐานและความเสมอภาคให้เกิดขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการคัดพนักงานที่ไม่มีความสามารถออกจากองค์กรได้ เพราะว่าพนักงานที่ไม่มีความสามารถจะทำให้องค์กรมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นไม่มีธุรกิจไหนประสบความสำเร็จได้ โดยปราศจากพนักงานหรอกนะคะ ดังนั้น หากเจ้าของธุรกิจมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมจะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงได้

สมัครเลย